Scan_Pic0001

Lokale Regler:

Det trekkes om hvem som begynner på hull 1. Resten av hullene er det honnørregelen som gjelder.

Mulligan er ikke lov. Det er heller ikke lov med en Thomassen.

Alle hinder er uflyttbare. Ved flytting av hinder får spilleren 2 straffeslag. Kvister og blader regnes som en naturlig del av plenen og kan fjernes.
Asfalt, hekk, bed og andre flater som ikke er en del av plenen regnes som ”out of bounds”. Der det normalt er gress regnes også som plen. Spilleren må da droppe ballen en armlengde der den forlot banen.

Ved dropp får spilleren 1 straffeslag.

Spilleren lengst fra hullet slår alltid neste slag.

Hvis en kule blir klinket gjennom bøylen er det en godkjent gjennomføring av hullet. Ved en slik passering får spilleren ingen ekstra slag.

Ved ”hole in one” registreres 0 slag.