09:00 Annige Bar åpner kranene

Registrering må være gjort innen klokken 10:00.

10:00 Åpningsseremoni på Annige Bar

Offisiell seremoni med hemmelig gjest

Praktisk informasjon ved arrangøren

10:15 Kvalifiseringsflighter

Vi kjører shotgunstart der alle starter på likt. De som ikke møter opp tidsnok til sin flight blir disket.

50 deltakere rangeres etter Offisiell Krolf Ranking i 10 flighter etter slangesystemet.

I år vil noen ryke ut av turneringen etter kvalifisering. Kun 30 spillere går videre fra kvalifiseringen.

Rekkefølgen i kvalifiseringen bestemmer hvordan flightene skal se ut i semifinalene. Settes opp i slangesystem

1,12,13,24,25

2,11,14,23,26

3,10,15,22,27

4,9,16,21,28

5,8,17,20,29

6,7,18,19,30

Farsekongen vil servere farse mellom kl 12-14.

1 farse i to brød er inkludert i påmeldingsavgiften.

13:30 Semifinaler

Shotgun start fra hull 1,3,5,7,9,11.

Vinneren av hver flight går til finalen.

16:30 (ca) Finale

17:00 Grillbuffet fra Annige Bar fra klokken 17:00 

18:00 After-krolf

19:00 Buss til DNB Arena for de som ønsker det. Se egen påmelding på Facebook.